Dit zijn 13 dingen die je beter niet tegen je baas kunt zeggen - en wat betere antwoorden zijn (2023)

  • Open communiceren met je leidinggevende is cruciaal, maar dat betekent niet dat je alles kunt zeggen.
  • Het gaat daarbij niet alleen om grof taalgebruik, ook de manier waarop je zaken aankaart is van belang.
  • Met antwoorden als ‘geen idee’ of ‘ik zal een poging wagen’ maak energieke indruk.
  • Lees ook: 5 fouten die ook hogere managers maken, als ze onderhandelen over salaris of een promotie, volgens een onderhandelingsexpert

De pandemie heeft de manier waarop we werken, de plek waar we werken en hoe we professioneel communiceren, veranderd. Maar de pandemie heeft niets veranderd aan het belang van een respect op de werkvloer.

Vooral Gen Z werknemers lijken een hele nieuwe visie op werk en de werkplek te hebben. Ze dringen bij hun werkgevers aan op flexibiliteit, compassie en betere arbeidsvoorwaarden, maar nemen het tegelijkertijd niet zo nauw met de bestaande normen op de werkplek.

In een recent onderzoek van ResumeBuilder, waarvoor meer dan 1.000 managers zijn ondervraagd, zegt 27 procent een Gen Zer in de eerste maand te hebben ontslagen omdat de persoon te lastig was om mee samen te werken.

Hoewel Gen Zers misschien aanvoeren dat ze redelijke verwachtingen hebben, is het noodzakelijk dat alle generaties respectvol blijven, zelfs als ze de huidige normen op de werkvloer in twijfel trekken, zeggen werkplekexperts tegen Business Insider.

"Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met wat je tegen je baas zegt, want zelfs de kleinste misstap kan je carrière maken of breken", zegt Ryan Kahn, oprichter van The Hired Group en schrijver van "Hired! The Guide for the Recent Grad".

Business Insider sprak met verschillende deskundigen op het gebied van werkpleketiquette en verzamelde 13 uitspraken die je beter niet tegen je baas kunt zeggen, ook al ben je close.

Het zijn veelal eenvoudige dingen als “Mag ik eerlijk zijn?” tot “Dat gaat me niet lukken”. Je mag deze uitspraken uiteraard wel gebruiken, maar volgens de experts moet je je bezwaar zorgvuldiger formuleren.

Afgezien van de voor de hand liggende zaken, zoals scheldwoorden en beledigingen, hebben we hier de uitspraken op ee rij gezet die je nooit tegen je baas moet zeggen, zelfs niet als jullie vrienden zijn:

'Onmogelijk!'

Je manager treft uiteraard het liefst een gemotiveerde werknemer. Als je twijfels hebt bij een opdracht of idee, deel die dan en vraag om input, in plaats van kritisch en afwijzend te reageren.

“Een van de beste manieren om te beslissen of je je gedachten kan delen of gevoelige vragen kan stellen aan je baas, is door je in z’n schoenen te verplaatsen”, zegt werkplekdeskundige Lynn Taylor.

“Zijn je opmerkingen en vragen een afspiegeling van een positieve, can-do houding? Zo niet, kies dan je woorden zorgvuldig als je wilt floreren in je carrière", zegt ze.

'Wat je daar zegt, klopt niet'

“Openlijk kritiek leveren of wijzen op de fout van je baas is dé manier om uitgesloten te worden van toekomstige vergaderingen of genegeerd te worden de volgende keer dat je je hand opsteekt”, zegt etiquette-deskundige Rosalinda Oropeza Randall.

“Als je vindt dat je baas een fout heeft gemaakt, zijn er betere manieren om dit aan te kaarten. Je zou kunnen zeggen: ‘Misschien ben ik verkeerd geïnformeerd, maar ik had de indruk dat …’.” Zo dwing je iemand zichzelf te corrigeren en voorkom je dat je baas in zonder de verdediging schiet. “Wat je ook zegt, zeg het op een behulpzame en hartelijke toon", aldus Randall.

'Kun je X niet vragen om dat te doen?'

Misbruik maken van de goede relatie met je baas komt niet goed over bij de rest van het team. En ook niet bij je baas zelf trouwens, want die zal zich je ongemotiveerde houding herinneren als het tijd is voor een salarisverhoging of bonus.

'Dat gaat me niet lukken'

Een can-do houding is levert je veel op, want je zult zien dat je op den duur niet meer gevraagd zult worden voor leuke projecten als je altijd nee zegt tegen de stomme klusjes.

'Dat valt buiten mijn takenpakket'

Geen enkele functiebeschrijving bevat een lijst met je precieze taken. "Omdat teams steeds multifunctioneler worden, is het zaak dat je flexibel en breed inzetbaar bent", legt Taylor uit. "Hoe meer skills je inn huis hebt, hoe onmisbaarder je bent."

“Zeggen dat je niet bereid bent verder te gaan dan je rol laat zien dat je ook niet bereid bent je in te zetten voor het succes van het bedrijf”, voegt Kahn eraan toe.

'Nee'

Op de werkplek wordt je verwacht altijd je medewerking te verlenen, behalve als je het natuurlijk echt ontzettend druk hebt. "Gewoon 'nee' zeggen tegen je baas - ondanks dat het soms noodzakelijk is - kan hierdoor ongepast zijn als je het niet goed onderbouwd met een uitleg", zegt Taylor.

"Als je baas bijvoorbeeld zegt: 'Heb je vandaag tijd om aan project X te werken?', moet je niet zomaar 'Nee' zeggen. Probeer in plaats daarvan: 'Vandaag wordt dat lastig als je wil dat ik me concentreer op die bedrijfspresentatie. Heb je liever dat ik vandaag met de presentatie of met project X aan de slag ga?'"

'Geen idee'

"Je hebt misschien niet het antwoord op elke vraag, maar je beste gok en de belofte om het uit te zoeken is veel beter dan je schouders ophalen", zegt Taylor. "Telkens als je baas je werk voor je moet doen, kun je ervan uitgaan dat dat niet de weg is die je wil bewandelen."

'Ik zal een poging wagen'

"Sommige mensen denken dat dit een acceptabele reactie is, omdat we allemaal ons best doen om ons werk zo goed mogelijk af te leveren. Maar deze uitspraak geeft een manager een onzeker gevoel en je baas rekent op je, meestal met specifieke deadlines", zegt Taylor.

'Sorry, maar...'

"De 'maar' doet de mogelijk oprechte verontschuldiging teniet", zegt Taylor. "Een 'Het spijt me. Ik zal hier de volgende keer veel beter op letten' is de juiste reactie als je het verknoeit."

'Hebben we al geprobeerd'

Bazen tolereren luiheid niet. "Onderzoek daarom of je de oplossing die je baas aandraagt echt een kans hebt gegeven voordat je het afschiet", stelt Taylor voor. "Je baas heeft misschien iets anders in gedachten dan de methode die jij hebt toegepast."

Indien het echt niet is, zeg dan dat je de suggestie waardeert en XYZ hebt geprobeerd met 0 als resultaat, maar dat je openstaat voor andere suggesties.

'Ik dacht gewoon dat...'

Deze uitspraak veroorzaakt frustratie bij veel bazen, omdat ze liever horen dat je een inschattingsfout hebt gemaakt en daarvan hebt geleerd in plaats van de schuld van je afschuiven. "Vergissen is menselijk, maar de schuld op een ander afschuiven is een carrièrekiller", zegt Taylor.

'Met X kan ik echt niet samenwerken'

Niet met anderen overweg kunnen is niet goed op de lagere school, en ook niet acceptabel op de werkplek. Er wordt aangenomen dat je in staat bent om over persoonlijke conflicten heen te stappen in het belang van goede resultaten voor het bedrijf.

'Ik hoorde dat X een loonsverhoging heeft gekregen'

"Als je probeert een loonsverhoging te krijgen, vergelijk jezelf dan niet met anderen", zegt Taylor. Ze voegt eraan toe dat er altijd roddels op kantoor rondgaan, maar dat het bespreken van andermans loonsverhoging "waarschijnlijk averechts werkt", en dat het beter is je carrièredoelen "alleen vanuit een feitelijk standpunt over jezelf te benaderen."

LEES OOK: Werknemer wil geen krent zijn en laat gemiddeld €83 aan declaraties liggen: dat levert werkgevers jaarlijks €328 miljoen op

BEKIJK OOK: Wie wil groeien als ondernemer moet keuzes maken. Zo doe je dat

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 26/11/2023

Views: 6111

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.